Demonteringar

Demonteringar av och inom industrianläggningar är ett av våra systerföretags, Stab Tekniks stora uppdragsområden.
De demonterar, materialsorterar och ansvarar för miljöanpassad källsortering av allt material och utrustning.

Vi har rivit mer än 70 hamnkranar av alla storlekar.
Portalkranar, färjeklaff samt containerkran i Helsingborgs Hamn.
Bockkran i Karlskrona Hamn.
Portalkranar i Copenhagen Malmo Port.


Tankar för många olika produkter, t.ex. Preems anläggning i Malmö Oljehamn, Shells depåer i Helsingborg, Åhus, Växjö.
Rivning av imploderad tankanläggning hos Kemira, Helsingborg.

Vi har stor erfarenhet av rivningar /demonteringar inom processindustri. Många gånger sker arbetet under pågående produktion.
Rivning av blåstank hos Södra Cell Mörrum.
Komplett demontering av tryckpress hos Skånska Dagbladet Malmö.


Demontering av skorsten, Kockums Malmö

Demontering 40T travers, ODD Landskrona

Demontering komplett tork anläggning, Swedwood Asarum

Demontering av hamnkran, CMP Malmö

Demontering av Hamnkran, Skåneterminalen Helsingborg