Kvalité/Miljö

Vår kvalitetspolicy bygger på ISO 9001:2015. All dokumentation och målsättning för varje uppdrag skall präglas av högsta möjliga kvalitetskrav. Kontinuerlig utbildning av vår personal tillsammans med modern teknisk utrustning och stor fordonskapacitet är ett kvalificerat led i våra kvalitetskrav.

Vi är medlemmar i bransch- och arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv, Svenska Mobilkranföreningen och i Maskinentreprenörerna.
Kontraktsbestämmelser för kranarbete-AHK 18

Inom hela vårt företag arbetar vi miljömedvetet. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015. Vår miljöpolicy bygger på ett långsiktigt internt och externt miljöarbete. Vi är certifierade för systematiskt arbetsmiljöarbete enligt ISO 45001:2018.

All vår verksamhet dokumenteras enligt DNVs föreskrifter och krav.

Vi hanterar alla typer av material och vätskor på det sätt som är föreskrivet. Material som skall till miljögodkända återvinningsanläggningar transporterar vi med optimal säkerhet.