Tunggods


Vår kapacitet för hantering av tunggods är obegränsad.
Vi använder oss av kvalificerad maskinell kapacitet, den senaste lyfttekniken och mångårig erfarenhet när vi löser de tunga uppdragen.


Nedmontering av travers