Korgar

Till våra olika kranar finns ett mycket stort antal specialkorgar, anpassade för olika
uppdrag. Personkorgar som materialkorgar. Dessutom har vi de lyftok, baskar och
specialredskap som krävs för att utföra avancerade lyft och transporter.